Vastuullinen bioraaka-aineiden hankinta

Neste Oilin uusiutuvan NExBTL-dieselin jalostuskapasiteetin kasvettua 2 miljoonaan tonniin vuodessa, yhtiön jalostukseen tarvitsema uusiutuvien raaka-aineiden määrä kertomusvuonna kaksinkertaistui edellisvuodesta. Neste Oil käytti kertomusvuonna uusiutuvia raaka-aineita yhteensä 0,97 miljoonaa tonnia (0,48 miljoonaa), joka oli noin 5 % koko energiateollisuuden käyttämästä kasviöljyjen ja rasvojen kokonaismäärästä vuonna 2011, joka oli noin 20,5 miljoonaa tonnia (Lähde: Oil World, tammikuu 2012). Kun koko tuotantokapasiteetti on täysin käytössä, yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden tarve nousee arviolta 2,4 miljoonaan tonniin vuodessa.

 
Yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden käyttö 2011

Raaka-aine Suunniteltu
osuus
hankinnoista 2011
Jalostuksessa käytetty osuus 2011
Raakapalmuöljy <50 % 54 %*
Jäte- ja sivuvirrat (mm. eläinrasvajäte, PFAD, steariini) ~ 40 % 41 %
Muut (mm. rypsi-, jatropha-, soija- ja camelinaöljy) ~ 10 % 5 %

*Sisältää myös 2 % RBD- palmuöljyä (Refined Bleached Deodorized eli jalostettu, valkaistu ja hajunpoistokäsitelty)

 
Yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden hankinnan tavoite vuodelle 2012:

  • Kasvattaa sivu- ja jätevirroista koostuvien raaka-aineiden määrää polttoaineiden jalostuksessa useilla sadoilla tuhansilla tonneilla verrattuna vuoden 2011 tasoon (vuoden 2011 kokonaismäärä oli 315 000 tonnia enemmän kuin vuonna 2010).
  • Kasvattaa sertifioidun raaka-aineen osuutta vähintään 10 %-yksiköllä vuoteen 2011 verrattuna.
  • Laajentaa bioraaka-ainepohjaa yhtiölle uusilla raaka-aineilla.

 

Yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden hankinnan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet:

  • Sivutuotteiden, tähteiden, jätteiden ja seuraavan sukupolven raaka-aineiden osuuden kasvattaminen yli 50 %:iin raaka-ainevalikoimasta.
  • Mahdollisimman suuren kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän tarjoavien raaka-aineiden lisääminen raaka-ainevalikoimaan nykyisten ja tulevaisuuden päästöjen vähentämiseen liittyvien kriteerien täyttämiseksi.
  • Raaka-ainetutkimuksen edistäminen ja valmistautuminen teollisen mittakaavan polttoainetuotannon aloittamiseen seuraavan sukupolven raaka-aineilla (mm. mikrobi- ja leväöljyt, metsänhakkuutähteistä tuotettu biovaha), jotka ovat ruokakäyttöön soveltumattomia.

Etanoli

Myös Neste Oilin hankkima etanoli, jota yhtiö sekoittaa biokomponenttina 95 E10 ja 98 E5 -bensiiniin Suomen markkinoilla, tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista. Etanoli sekoitetaan bensiiniin pääasiassa sellaisenaan. Bensiiniin sekoitettu etanoli auttaa muiden biopolttoaineiden ohella sekä Neste Oilia polttoainetuottajia koskevan biovelvoitteen että Suomea oman EU-maita koskevan biovelvoitteensa täyttämisessä. 95 E10 bensiini, jossa on 10 % etanolia, vähentää polttoaineen käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 4–6 % tavalliseen bensiiniin verrattuna.

Etanolia tuotetaan eri puolilla maailmaa ja erilaisista raaka-aineista, kuten sokeriruo’osta, sokerijuurikkaasta ja maissista. Riippuu maailmanmarkkinatilanteesta, missä tai mistä raaka-ainelähteestä tuotetun etanolin hankinta on kulloinkin järkevintä.

Neste Oil edellyttää kaikilta etanolintuottajilta EU:n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerien mukaista toimintaa, kuten todennettavaa kasvihuonekaasujen vähenemää ja viljelyä vain sallituilla alueilla.